Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2020

Aktuálne voľné pracovné miesta v roku 2020

Zoznam  aktuálnych uverejnených voľných pracovných miest v rámci Úradu PSK a organizácií jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2020 (bez výberových konaní PSK, ktoré nájdete na uvedenom odkaze):

Administratívny pracovník - 2. kolo

08.07.2020 Voľné pracovné miesto - Administratívny pracovník (uzávierka 21.07.2020)

Metodik pre inklúziu a podporu odborného vzdelávania žiakov so SZP

08.07.2020 Voľné pracovné miesto - Metodik pre inklúziu a podporu odborného vzdelávania žiakov so SZP (uzávierka 21.07.2020)

Metodik pre spoluprácu so zamestnávateľmi

08.07.2020 Voľné pracovné miesto - Metodik pre spoluprácu so zamestnávateľmi (uzávierka 21.07.2020)

Metodik pre vzdelávanie a tvorbu inovácií pre SOŠ

08.07.2020 Voľné pracovné miesto - Metodik pre vzdelávanie a tvorbu inovácií pre SOŠ (uzávierka 21.07.2020)

Učiteľ fyziky, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

07.07.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ fyziky, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov (uzávierka 13.07.2020)

Učiteľ matematiky, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

07.07.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ matematiky, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov (uzávierka 13.07.2020)

Vodič, údržbár, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce

07.07.2020 Voľné pracovné miesto - Vodič, údržbár, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce (uzávierka 24.07.2020)

Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok

06.07.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy pre učebný odbor murár a stavebná výroba, SOŠ, Garbiarska, Kežmarok (uzávierka 31.07.2020)

Odborný zamestnanec ekonomiky stavieb SÚC PSK

06.07.2020 Voľné pracovné miesto - Odborný zamestnanec ekonomiky stavieb, SÚC PSK (uzávierka 16.07.2020)

Sestra - CSS Zátišie, Snina

02.07.2020 Voľné pracovné miesto - Sestra - CSS Zátišie, Snina (uzávierka 31.07.2020)

Učiteľ informatiky, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou

29.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ informatiky, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou (uzávierka 15.07.2020)

 

 

Archív - voľné pracovné miesta v roku 2020

Zoznam  uverejnených, archívnych ponúk voľných pracovných miest v roku 2020: 

 

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Učiteľ ruského jazyka, SOŠ podnikania, Prešov

01.07.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ ruského jazyka, SOŠ podnikania, Prešov (uzávierka 06.07.2020)

Učiteľ matematiky, Spojená škola T. Ševčenka, Prešov

01.07.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ matematiky, Spojená škola T. Ševčenka, Prešov (uzávierka 08.07.2020)

Učiteľ nemeckého jazyka, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

29.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ nemeckého jazyka, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov (uzávierka 01.07.2020)

Učiteľ biológie, Spojená škola, Bardejov

25.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ biológie, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 03.07.2020)

Vrátnik - informátor, Spojená škola, Prešov

25.06.2020 Voľné pracovné miesto - Vrátnik - informátor, Spojená škola, Prešov (uzávierka 03.07.2020)

Údržbár, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

25.06.2020 Voľné pracovné miesto - Údržbár, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov (uzávierka 29.06.2020)

Projektový manažér, Odbor SO pre IROP, Ú PSK

22.06.2020 Voľné pracovné miesto - Projektový manažér, Odbor SO pre IROP (uzávierka 03.07.2020)

Informátorka, upratovačka, SPŠ strojnícka, Prešov

22.06.2020 Voľné pracovné miesto - Informátorka, upratovačka, SPŠ strojnícka, Prešov (uzávierka 24.06.2020)

Majster odbornej výchovy, Spojená škola, Prešov

22.06.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy, Spojená škola, Prešov (uzávierka 05.07.2020)

Majster odbornej výchovy, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce

18.06.2020 Voľné pracovné miesto - Majster odbornej výchovy, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce (uzávierka 26.06.2020)

Učiteľ anglického jazyka a literatúry, Jazyková škola, Poprad

16.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ anglického jazyka a literatúry, Jazyková škola, Poprad (uzávierka 25.06.2020)

Učiteľ odborných predmetov elektrotechnického zamerania, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

15.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných predmetov elektrotechnického zamerania, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov (uzávierka 24.06.2020)

Učiteľ matematiky, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

15.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ matematiky, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov (uzávierka 24.06.2020)

Učiteľ informatiky, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov

15.06.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ informatiky, Stredná priemyselná škola technická, Bardejov (uzávierka 24.06.2020)

Expert pre analytické spracovanie dát

12.06.2020 Voľné pracovné miesto - Expert pre analytické spracovanie dát (uzávierka 25.6.2020)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.01.2020 / Aktualizované: 11.02.2020 HoreTlačiť