Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

2020

Aktuálne voľné pracovné miesta v roku 2020

Zoznam  aktuálnych uverejnených voľných pracovných miest v rámci Úradu PSK a organizácií jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2020 (bez výberových konaní PSK, ktoré nájdete na uvedenom odkaze):

Hlavný stavebný technik SÚC PSK

02.04.2020 Voľné pracovné miesto - Hlavný stavebný technik SÚC PSK (uzávierka 20.04.2020)

Referent analytiky prevádzkových činností SÚC PSK

02.04.2020 Voľné pracovné miesto - Referent analytiky prevádzkových činností SÚC PSK (uzávierka 20.04.2020)

Samostatný referent personalistiky SÚC PSK

02.04.2020 Voľné pracovné miesto - Samostatný referent personalistiky SÚC PSK (uzávierka 17.04.2020)

Vedúci oddelenia prevádzkových činností oblasti SÚC PSK

02.04.2020 Voľné pracovné miesto - Vedúci oddelenia prevádzkových činností oblasti SÚC PSK (uzávierka 20.04.2020)

Učiteľ informatiky, Spojená škola, Bardejov

24.02.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ informatiky, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 31.05.2020)

Učiteľ chémie, Spojená škola, Bardejov

24.02.2020 Voľné pracovné miesto - Učiteľ chémie, Spojená škola, Bardejov (uzávierka 31.05.2020)

Archeológ, Krajské múzeum v Prešove

18.02.2020 Voľné pracovné miesto - Archeológ, Krajské múzeum v Prešove (uzávierka 30.04.2020)

 

 

Archív - voľné pracovné miesta v roku 2020

Zoznam  uverejnených, archívnych ponúk voľných pracovných miest v roku 2020: 

 

 

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Manažér kvality ovzdušia

27.03.2020 Voľné pracovné miesto - Manažér kvality ovzdušia (uzávierka 3.4.2020)

Samostatný/á účtovník/čka - SOŠ technická Prešov

18.03.2020 Voľné pracovné miesto - Samostatný účtovník/účtovníčka - SOŠ technická Prešov (uzávierka 27.3.2020)

Administratívny pracovník - 5 voľných pracovných miest

17.03.2020 Administratívny pracovník - 5 voľných pracovných miest (uzávierka 25.3.2020)

Expert pre analytické spracovanie dát

17.03.2020 Voľné pracovné miesto - Expert pre analytické spracovanie dát (uzávierka 25.3.2020)

Finančný manažér

17.03.2020 Voľné pracovné miesto - Finančný manažér (uzávierka 25.3.2020)

Manažér monitorovania

17.03.2020 Voľné pracovné miesto - Manažér monitorovania (uzávierka 25.3.2020)

Účtovník pre projektovú kanceláriu národného projektu

17.03.2020 Voľné pracovné miesto - Účtovník pre projektovú kanceláriu národného projektu (uzávierka 25.3.2020)

Zamestnanec pre spracovanie miezd pre projektovú kanceláriu národného projektu

17.03.2020 Voľné pracovné miesto - Zamestnanec pre spracovanie miezd pre projektovú kanceláriu národného projektu (uzávierka 25.3.2020)

Garant odborných aktivít - 2 voľné pracovné miesta

17.03.2020 Garant odborných aktivít - 2 voľné pracovné miesta (uzávierka 25.3.2020)

Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

12.03.2020 Voľné pracovné miesto - Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa (uzávierka 02.04.2020)

Pedagogický asistent, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa

12.03.2020 Voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent, Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa (uzávierka 02.04.2020)

Školský psychológ, Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča

11.03.2020 Voľné pracovné miesto - Školský psychológ, Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča (uzávierka 25.03.2020)

Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča

11.03.2020 Voľné pracovné miesto - Sociálny pedagóg, Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Levoča (uzávierka 25.03.2020)

Školský psychológ, Spojená škola, Prešov

10.03.2020 Voľné pracovné miesto - Školský psychológ, Spojená škola, Prešov (uzávierka 20.03.2020)

Školský špeciálny pedagóg, Spojená škola, Prešov

10.03.2020 Voľné pracovné miesto - Školský špeciálny pedagóg, Spojená škola, Prešov (uzávierka 20.03.2020)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.01.2020 / Aktualizované: 11.02.2020 HoreTlačiť