Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Psychológ/ička - CSS Clementia, Ličartovce

Voľné pracovné miesto - informácia

Psychológ/ička

Riaditeľka CSS Clementia, Ličartovce 287, 082 03, Lemešany prijme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú – plný pracovný úväzok
 • Nástup možný ihneď

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:

 • VŠ II. stupňa, študijný odbor psychológia

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Práca s PC
 • Profesionálny a zodpovedný prístup k práci
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda 6 alebo 7 v závislosti od ukončeného adaptačného vzdelávania
 • Hrubá mzda od 976,50 eur do 1 064,50 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom ihneď.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Clementia
Ličartovce 287
082 03 Lemešany

Výberové konanie

 O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka CSS Clementia si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 08.09.2020 / Aktualizované: 08.09.2020 HoreTlačiť