Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Údržbár-kurič-vodič - DSS v Brezovičke

Voľné pracovné miesto - informácia

Údržbár-kurič-vodič

Riaditeľ Domova sociálnych služieb v Brezovičke, Brezovička 62, 082 74, Brezovica prijme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú na 1 rok s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia:

 • Základné vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Výhodou doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti kuriča v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov
 • Manuálne schopnosti
 • Zručnosť
 • Plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu
 • Odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži
 • Časová flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Životopis
 • Dosiahnuté vzdelanie
 • Prehľad doterajšej praxe
 • Termín možného nástupu do zamestnania
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda 2
 • Hrubá mzda od 584,00 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 25.09.2020 do 14:00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Brezovičke
Brezovička 62
082 74  Brezovica

Výberové konanie

 O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 08.09.2020 / Aktualizované: 08.09.2020 HoreTlačiť