Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vodič motorových vozidiel do 3,5 t - CSS Clementia, Ličartovce

Voľné pracovné miesto - informácia

Vodič motorových vozidiel do 3,5 t - CSS Clementia, Ličartovce

Riaditeľka CSS Clementia, Ličartovce 287, príjme do pracovného pomeru

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • Pracovný pomer na dobu určitú – plný pracovný úväzok
 • Nástup možný ihneď

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky

ĎaIšie potrebné požiadavky na uchádzača:

 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Prax 3 roky
 • Práca s PC (word, excel)
 • Profesionálny a zodpovedný prístup k práci
 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • *Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme (CSS Clementia) oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda 3
 • Hrubá mzda od 600,00 eur do 700,00 eur

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom ihneď.

Adresa podania

Centrum sociálnych služieb Clementia
Ličartovce 287
082 03 Lemešany

Výberové konanie

 O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľ ZSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

Publikované: 09.01.2020 / Aktualizované: 13.01.2020 HoreTlačiť