Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené voľné pracovné miesta, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené. Ponuky staršie ako 2016 nájdete v archíve 2015.

 

Všetky uverejnené ponuky na voľné pracovné miesta od roku 2015:

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85] 

Údržbár - kurič, Spojená škola, Sabinov

14.10.2020 Voľné pracovné miesto - Údržbár - kurič, Spojená škola, Sabinov (uzávierka 23.10.2020)

Administratívny pracovník techn. sekretariátu pre IÚS PSK

13.10.2020 Voľné pracovné miesto - Administratívny pracovník technického sekretariátu pre prípravu Integrovanej územnej stratégie PSK (uzávierka 22.10.2020)

Opatrovateľ/-ka - DSS v Jabloni

13.10.2020 Voľné pracovné miesto - Opatrovateľ/-ka - DSS v Jabloni (uzávierka 16.10.2020)

Samostatný referent skladového hospodárstva SÚC PSK

12.10.2020 Voľné pracovné miesto - Samostatný referent skladového hospodárstva SÚC PSK (uzávierka 16.10.2020)

Samostatný odborný referent odd. komunikácie a propagácie

07.10.2020 Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent odd. komunikácie a propagácie (uzávierka 16.10.2020)

Upratovač/ka – vrátnik/čka – informátor/ka, Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec

06.10.2020 Voľné pracovné miesto - Upratovač/ka – vrátnik/čka – informátor/ka, Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec (uzávierka 16.10.2020)

Pomocná kuchárka - DSS v Jabloni

02.10.2020 Voľné pracovné miesto - Pomocná kuchárka - DSS v Jabloni (uzávierka 10.10.2020)

Psychológ - ZSS Egídius, Bardejov

02.10.2020 Voľné pracovné miesto - Psychológ - ZSS Egídius, Bardejov (uzávierka 16.10.2020)

Samostatný odborný referent práce a miezd

30.09.2020 Voľné pracovné miesto - Samostatný odborný referent práce a miezd (uzávierka 8.10.2020)

Člen evalvačnej skupiny

24.09.2020 Voľné pracovné miesto - Člen evalvačnej skupiny (uzávierka 15.10.2020)

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85] 

 

Publikované: 18.01.2016 / Aktualizované: 25.03.2019 HoreTlačiť