Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - majster odbornej výchovy v odbore elektromechanik, Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce

 Riaditeľka Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

prijme do pracovného pomeru

majstra odbornej výchovy v odbore elektromechanik

Pracovné podmienky:

 • hlavný pracovný pomer na dobu určitú od 01.09. 2015  - do 30. 6. 2016 
 • pracovný úväzok v hod./týždeň - 37,5 hod.

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa  v študijnom odbore bakalárskeho štúdia pre majstrov OV a vyučenie v odbore elektromechanik, alebo vysvedčenie o MS v uvedenom odbore
 • DPŠ 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a praxi,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie" doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy, alebo emailom  v termíne do 28. augusta  2015.

Adresa školy:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1
059 51 Poprad-Matejovce

Kontakt:

 • tel.: 052/77 31 696
 • email: skola@sosematej.sk
Publikované: 21.08.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť