Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ anglického jazyka, Stredná odborná škola, Snina

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

prijme do pracovného pomeru

učiteľa anglického jazyka

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 10.09.2015 do 31.8.2016, pracovný úväzok v hod./týždeň - 11 hodín týždenne

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostanosť

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie" doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 9. septembra 2015 do 10,00 h.

Adresa školy:

Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120
069 27 Snina

Kontakt:

 • tel.: +421 907996915
 • e-mail: soup@stonline.sk
Publikované: 03.09.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť