Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ ekonomických predmetov, Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa

  Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, Levočská 40, 064 01 Stará Ľubovňa

prijme do pracovného pomeru

učiteľa odborných predmetov ekonomických

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na kratší pracovný úväzok na dobu určitú od 01.09. 2015  

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): 

 • ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  so zameraním na požadované predmety 
 • DPŠ 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie" doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy, alebo emailom  v termíne do 31. augusta  2015.

Adresa školy:

Stredná odborná škola technická
Levočská 40
064 01 Stará Ľubovňa

Kontakt:

 • tel.: 052/43 22 150, 052/43 23 331 
 • email: sostsl@slnet.sk
Publikované: 21.08.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť