Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ fyziky, Gymnázium, Giraltovce

Riaditeľ Gymnázia, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce

prijme do pracovného pomeru
učiteľa fyziky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 01.11.2015 - do ukončenia MD/RD učiteľa - pracovný úväzok v hod./týždeň - 32,39 hod. týždenne, vyučovacia povinnosť 19 hod. týždenne.

Požadovaná kvalifikácia 
(v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa odbor fyzika.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • motivačný list
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní.
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 16.10.2015.

Adresa školy:

Gymnázium
Dukelská 30
087 20 Giraltovce

Kontakt:

 • tel.:+421 54/7322325
 • e-mail: skola@gymgir.edu.sk

 

Publikované: 05.10.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť