Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ predmetov telesná a športová výchova a matematika, Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov

   Riaditeľka Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

prijme do pracovného pomeru

učiteľa predmetov telesná a športová výchova a matematika

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 07.09. 2015 na zastupovanie MD
 • pracovný úväzok v hod./týždeň - 16 hodín týždenne - telesná a športová výchova, 6 hodín týždenne - matematika

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): 

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru, 

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,   
 • komunikatívnosť,
 • spoločenský rozhľad,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • sebadisciplína a sebamotivácia

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte len e-mailom v termíne do 31. augusta  2015.

Adresa školy:

Stredná umelecká škola
Vodárenská 3
080 01 Prešov

Kontakt:

 • tel.: 051/77 11 458, kl. 102 
 • email: sekretariat@zsus-po.sk
Publikované: 21.08.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť