Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ slovenského jazyka a literatúry, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

prijme do pracovného pomeru

učiteľa slovenského jazyka a literatúry

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 08. 11. 2015 do ukončenia materskej dovolenky, pracovný úväzok v hod./týždeň - plný.

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 12. novembra 2015.

Adresa školy:

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov

Kontakt:

 • tel.: +421 903 568 293 
 • e-mail: zastupca@spojenaskola.sk, riaditel@spojenaskola.sk

 

Publikované: 09.11.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť