Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ pre úplné stredné vzdelanie,Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok

Riaditeľka Hotelovej akadémie Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok

prijme do pracovného pomeru

učiteľa pre úplné stredné vzdelanie

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 07. 09. 2015 do 31. 08. 2016, prac. úväzok 23 hod./tt.

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.)

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu darinasiskovicova@gmail.com v termíne do 3.09.2015.

Adresa školy:

Hotelová akadémia Otta Brucknera,
MUDr. Alexandra 29,
060 01 Kežmarok

Kontakt:

 • tel.: +421 911 477 927, +421 52 452 30 35
 • email: darinasiskovicova@gmail.com
Publikované: 31.08.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť