Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - učiteľ pre vyučovanie odborných predmetov /stavebníctvo/, Spojená škola, Bardejov

Riaditeľka Spojenej školy, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

prijme do pracovného pomeru

učiteľa pre vyučovanie odborných predmetov /stavebníctvo/

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú (3 roky) s nástupom ihneď, pracovný úväzok v hod./týždeň - 23 hodin.

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre vyučovanie odborných predmetov /stavebníctvo/

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť

Požadované doklady:

 • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou na adresu školy v termíne do 18. novembra 2015.

Adresa školy:

Spojená škola
Štefánikova 64,
085 01 Bardejov

Kontakt:

 • tel.: +421 54/4880152, +421 905 440 494
 • e-mail: spojenabj@mail.t-com.sk
Publikované: 12.11.2015 / Aktualizované: 14.01.2021 HoreTlačiť