Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Majster odbornej výchovy, SOŠ elektrotechnická, Stropkov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej​, Hviezdoslavova 44, 091 01 Stropkov, prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy - odbor - automechanik, poľnohospodárska výroba.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú
 • plný prac. úväzok - 37,5 hod./týždeň

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • ukončené stredoškolské vzdelanie - minimálne maturita + výučný list prax v odbore

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikatívnosť,
 • flexibilita,
 • dôslednosť,
 • zodpovednosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť  s potrebnými dokladmi  posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 30. júna 2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

Adresa školy

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 01 Sropkov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 905 261 309, +421 54 742 2474
 • e-mail: sekretariat@soselektro-sp.vucpo.sk
Publikované: 09.06.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť