Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Údržbár, SPŠ technická, Bardejov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov, prijme do pracovného pomeru 

údržbára.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú s predpokladaným nástupom od 01. 06. 2022

Požadovaná kvalifikácia

 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • odborná prax,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • certifikát o elektrotechnickej spôsobilosti výhodou.

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • ochota a chuť pracovať na zmeny
 • tímový hráč
 • komunikatívnosť
 • flexibilita
 • tvorivosť
 • kreativita.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, príp. zašlite poštou alebo mailom na adresu školy v termíne do 20.05. 2022.

Adresa školy

Stredná priemyselná škola technická
Komenského 5
085 42 Bardejov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 54 472 24 50, +421901 714 603,
 • e-mail: skola@spsbj.sk, bujda@spsbj.sk
Publikované: 09.05.2022 / Aktualizované: 09.05.2022 HoreTlačiť