Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konania

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne výberové konania - vyhlásenia výberového konania.  

Vyhodnotenia výberového konania (zápisnice), ktoré boli zverejnené do februára 2019 sú sprístupnené v archíve. A v období od januára do novembra 2015 sú zverejnené len pri niektorých VK (z technických dôvodov).

V zmysle platnej legislatívny, § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojitosti s § 3 ods.2) a nasl. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ( pre oblasť školstva), výberová komisia písomne oznámi výsledok výberového konania v stanovenej lehote každému uchádzačovi.

Na stiahnutie

 

Aktuálne výberové konania

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne výberové konania. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

Výberové konanie - Zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF

23.07.2020 Výberové konanie - Zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF (uzávierka žiadostí do 13.8.2020)

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 13.05.2020 HoreTlačiť