Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konania

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne výberové konania - vyhlásenia výberového konania.  

Vyhodnotenia výberového konania (zápisnice), ktoré boli zverejnené do februára 2019 sú sprístupnené v archíve. A v období od januára do novembra 2015 sú zverejnené len pri niektorých VK (z technických dôvodov).

V zmysle platnej legislatívny, § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojitosti s § 3 ods.2) a nasl. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (pre oblasť školstva), výberová komisia písomne oznámi výsledok výberového konania v stanovenej lehote každému uchádzačovi.

Na stiahnutie

 

Aktuálne výberové konania

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne výberové konania. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 03.09.2020 HoreTlačiť