Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť, petície

Informácie o možnosti podania - žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania (okrem podaní podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania môžete podať:

 • písomne poslať poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, prízemie, č. m. 135
 • doručiť osobne na Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
 • elektronickou poštou - mailom na adresu info@vucpo.sk, pavol.gojdic@vucpo.sk 
 • elektronicky podľa zákona o e-Governmente - elektronickou službou
 • telefónom
 • faxom

Elektronická služba

Postup pri vybavovaní -  vrátane príslušných lehôt 

Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Všetky žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa posudzujú podľa obsahu.

Sledovanie evidencií sťažností

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Publikované: 25.06.2010 / Aktualizované: 13.09.2022 HoreTlačiť