Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
176/2022/KP Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
IČO: 31592503
Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI (PDF, 263,22 kB) podrobnejšie informácie 4 432,00 € 30.03.2022
Dodatok 80/2022 SAD Humenné, a. s.
IČO: 36477508
Dodatok č. 22 k zmluve č. 139/2009/OOD - (SAD Humenné) (PDF, 213,18 kB) podrobnejšie informácie 0,07 € 30.03.2022
Dodatok 81/2022 Slovenská autobusová doprava Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 24 k zmluve 140/2009*OOD (SAD Poprad) (PDF, 153,31 kB) podrobnejšie informácie 397 685,61 € 30.03.2022
Dodatok 27/2022 LESY Slovenskej republiky, š. p. organizačná zložka OZ Šariš
IČO: 36038351
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0262 (PDF, 262,56 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2022
178/2022/OD Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
IČO: 42190843
Zmluva o spolupráci 178/2022/OD (Do práce na bicykli 2022) (PDF, 225,64 kB) podrobnejšie informácie 280,00 € 30.03.2022
Dodatok 84/2022 SAD Prešov, a. s.
IČO: 36477125
Dodatok č. 25 k zmluve č. 138/2009/OOD (SAD Prešov, a. s.) (PDF, 214,33 kB) podrobnejšie informácie 0,07 € 30.03.2022
Dodatok 85/2022 BUS KARPATY spol. s r. o.
IČO: 31693113
Dodatok č. 19 k zmluve č. 141/2009/OOD (BUS KARPATY spol. s r. o.) (PDF, 180,48 kB) podrobnejšie informácie 0,07 € 30.03.2022
175/2022/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Protokol SPF č. 02053/2021-OV-0250225/21-00 - k.ú. Zlatá Baňa (PDF, 300,95 kB) podrobnejšie informácie 894,45 € 29.03.2022
172/2022/IKT TOWDY s.r.o.
IČO: 44801777
Rámcová dohoda č. Z20222272_Z (PDF, 189,67 kB) podrobnejšie informácie 23 390,00 € 29.03.2022
Dodatok 24/2022 Domov sociálnych služieb
IČO: 00647560
Dodatok č. 1 k Zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (Domov sociálnych služieb) 1576/2021/OS (PDF, 246,33 kB) podrobnejšie informácie 10 970,80 € 29.03.2022
Dodatok 25/2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
IČO: 00632252
Dodatok č. 1 k Zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium) 1871/2021/OS (PDF, 247,58 kB) podrobnejšie informácie 6 581,34 € 29.03.2022
173/2022/OM Mesto Vysoké Tatry
IČO: 00 326 585
Kúpna zmluva - predaj podielu na združenej investícii 173/2022/OM (PDF, 216,19 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 29.03.2022
174/2022/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Protokol SPF č. 02140/2021-OV-0250233/21-00 - k.ú. Vlková (PDF, 251,35 kB) podrobnejšie informácie 64,57 € 29.03.2022
170/2022/OD SITEL s.r.o.
IČO: 31668305
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Optický kábel - obec Plaveč) (PDF, 185,44 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
171/2022/OD Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Slovak Telekom - obec Záborské) (PDF, 188,41 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
169/2022/OD Mesto Podolínec
IČO: 00330132
Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy (mesto Podolínec) (PDF, 994,73 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
142/2022/OM Správa a údržba ciest PSK
IČO: 37936859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy v k.ú Štrba (PDF, 288,89 kB) podrobnejšie informácie 3 590,32 € 28.03.2022
Dodatok 17/2022 Obec Dúbrava
IČO: 00322946
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zverení ďalšieho majetku do správy a zmluve o zriadení vecného bremena č. 1944/2021/OM (PDF, 213,2 kB) podrobnejšie informácie 28.03.2022
34/2022/OM ISKOL, s.r.o.
IČO: 47484993
Mandátna zmluva na vykonanie inžinierskej činnosti (SOŠ lesnícka Prešov) (PDF, 316,62 kB) podrobnejšie informácie 28 200,00 € 22.03.2022
164/2022/OD Mesto Veľký Šariš
IČO: 00327972
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Veľ.Šariš-verej.osvetlenie) (PDF, 188,96 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 21.03.2022
Dodatok Z229/2020/DSVPaKR OMV Slovensko, s.r.o.
IČO: 00604381
Dodatok č.1 k zmluve 229/2020/DSVPaKR (PDF, 122,29 kB) podrobnejšie informácie 74 119,51 € 21.03.2022
166/2022/OE The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o. z.
IČO: 42418232
Dohoda o spolupráci č. 166/2022/OE (PSK, DoFE) (PDF, 197,05 kB) podrobnejšie informácie 21.03.2022
Dodatok 30/2022 HYDROARCH, s.r.o.
IČO: 36474894
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1868/2021/OM (PDF, 193,36 kB) podrobnejšie informácie 17.03.2022
130/2022/DSVPaKR Brantner Poprad s.r.o.
IČO: 36444618
Zmluva o poskytovaní služieb (PDF, 70,17 kB) podrobnejšie informácie 5 000,00 € 17.03.2022
Dodatok 28/2022 Slovenská autobusová doprava Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 23 k zmluve 140/2009*OOD (SAD Poprad) (PDF, 138,54 kB) podrobnejšie informácie 173 010,00 € 16.03.2022
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.08.2022 HoreTlačiť