Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
10/2018/OT Tlačová agentúra Slovenskej republiky
IČO: 31 320 414
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní služieb TASR (PDF, 398,27 kB) podrobnejšie informácie 12 000,00 € 26.01.2018
10/2019/DCI LIDL Slovenská republika v. o. s.
IČO: 35793783
Zmluva o ziriadení vecného bremena č. 10/2019/DCI (PDF, 62,87 kB) podrobnejšie informácie 340,00 € 10.01.2019
10/2020/DPR Mesto Veľký Šariš
IČO: 00327972
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt 10/2020/DPR (PDF, 301,07 kB) podrobnejšie informácie 41 177,53 € 05.02.2020
10/2021/OD Obec Spišská Teplica
IČO: 00326534
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení VB - Spišská Teplica (PDF, 90,45 kB) podrobnejšie informácie 14.01.2021
100/2012/ODDSVP Správa a údržba ciest PSK
IČO: 37936859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy SÚC PSK Vranov (PDF, 52,62 kB) podrobnejšie informácie 735 212,87 € 09.02.2012
100/2013/OPR Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Vranov nad Topľou
IČO: 42081343
Zmluva 100/2013/OPR (PDF, 232,59 kB) podrobnejšie informácie 8 014,44 € 27.02.2013
100/2015/ORSZ Záujmové združenie žien MYMAMY
IČO: 37787683
Zmluva č. 100/2015/ORSZ (PDF, 207,62 kB) podrobnejšie informácie 28 796,76 € 03.03.2015
100/2016/ORSZ Alzheimercentrum Piešťany, n.o.
IČO: 37986945
Zmluva č. 100/2016/ORSZ (PDF, 229,28 kB) podrobnejšie informácie 653,07 € 05.02.2016
100/2017/ELENA Stavoprojekt, s.r.o.
IČO: 31 705 286
Zmluva o dielo (PDF, 82,28 kB) podrobnejšie informácie 2 724,00 € 09.02.2017
100/2018/OT seven media s.r.o.
IČO: 46 134 701
Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela Magazín PSK 2018 (TV 7 Prešov) (PDF, 48,4 kB) podrobnejšie informácie 720,00 € 28.02.2018
100/2019/DFaR Občianske združenie Konkordia-Lat. Svornosť
IČO: 42228051
Zmluva č. 100/2019/DFaR (PDF, 167,26 kB) podrobnejšie informácie 83 021,40 € 05.03.2019
100/2020/OS Slovenský Červený kríž, Územný spolok Humenné
IČO: 00416185
Zmluva č. 100/2020/OS (Slovenský Červený kríž, Územný spolok Humenné) (PDF, 184,47 kB) podrobnejšie informácie 9 142,42 € 28.02.2020
100/2021/OF Asseco Solutions, a.s.
IČO: 00602311
Zmluva č. 100/2021/OF(Asseco,SPIN2-3-2020-012) (PDF, 138,98 kB) podrobnejšie informácie 17 350,33 € 04.02.2021
1000/2019/OM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
IČO: 36 570 460
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 1000/2019/OM (VVS-EponaCom) (PDF, 60,62 kB) podrobnejšie informácie 20.01.2020
1000/2020/OD Bc. Pavol Palička- Kúpna zmluva Krušinec - Palička (PDF, 109,37 kB) podrobnejšie informácie 44,00 € 15.10.2020
1001/2019/OF DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
IČO: 36391000
Rámcová dohoda Stravné poukážky - (PDF, 102,85 kB) podrobnejšie informácie 38 362,50 € 30.09.2019
1001/2020/OD Ing. Jozef Michrina, CSc.- Kúpna zmluva Krušinec - Michrina Jozef, Ing., CSc. (PDF, 105,13 kB) podrobnejšie informácie 20,54 € 14.10.2020
1002/2020/OD Ing. Ján Michrina- Kúpna zmluva Krušinec - Michrina Ján, Ing. (PDF, 104,89 kB) podrobnejšie informácie 6,84 € 14.10.2020
1003/2019/OF ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
IČO: 31709117
Zmluva o štatutárnom audite (PDF, 99,73 kB) podrobnejšie informácie 20 000,00 € 25.09.2019
1003/2020/OD Peter Mergleský- Kúpna zmluva Krušinec - Mergelský (PDF, 104,8 kB) podrobnejšie informácie 10,05 € 14.10.2020
1004/2019/OM Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva 1004/2019/OM Zriadenie budúceho v. bremena KK (PDF, 54,79 kB) podrobnejšie informácie 26.09.2019
1004/2020/OD Ján Malenky- Kúpna zmluva Krušinec - Malenky (PDF, 104,73 kB) podrobnejšie informácie 14,65 € 14.10.2020
1005/2019/OM Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Kúpna zmluva č. 1005/2019/OM (trafostanica Svit) (PDF, 44,05 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 28.10.2019
1005/2020/OD Viera Kačšáková- Kúpna zmluva Krušinec - Kaščáková Viera (PDF, 104,68 kB) podrobnejšie informácie 37,70 € 14.10.2020
1006/2019/OM Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
IČO: 31997520
Kúpna zmluva 1006/2019/OM Zriadenie predkupného práva ECAV (PDF, 54,96 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 14.10.2019
Nájdených 9 243 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť