Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
1013/2020/DPRRaCR Ing. Martin Bolo
IČO: 50324861
Zmluva o dielo - Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji (PDF, 104,95 kB) podrobnejšie informácie 34 520,00 € 13.10.2020
1014/2019/OM Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
IČO: 36500968
Zmluva číslo: 670/122/19Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (PDF, 62,55 kB) podrobnejšie informácie 02.10.2019
1014/2020/OD Anna Zavacká- Kúpna zmluva Krušinec - Zavacká (PDF, 110,96 kB) podrobnejšie informácie 50,08 € 15.10.2020
1015/2019/OS Detský klub postihnutých detí a mládeže v Košiciach
IČO: 31986901
Zmluva č. 1015/2019/OS (Detský klub postihnutých detí a mládeže v Košiciach) (PDF, 160,92 kB) podrobnejšie informácie 437,50 € 25.10.2019
1015/2020/OD Mária Trebišovská- Kúpna zmluva Krušinec - Trebišovská (PDF, 111,05 kB) podrobnejšie informácie 5,53 € 15.10.2020
1016/2019/OM Ing. Antónia Lichmanová
IČO: 41086830
Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu č. 1016/2019/OM (OA-Poprad) (PDF, 51,4 kB) podrobnejšie informácie 4 800,00 € 09.10.2019
1016/2020/OD Mária Senajová- Kúpna zmluva Krušinec - Senajová (PDF, 132,44 kB) podrobnejšie informácie 2,52 € 15.10.2020
1017/2019/DSVPaKR Air Technology, s.r.o.
IČO: 48 127 281
Zmluva o dielo číslo 1017/2019/DSVPaKR (PDF, 113,06 kB) podrobnejšie informácie 42 490,55 € 10.10.2019
1017/2020/OD Peter Semančík- Kúpna zmluva Krušinec - Semančík (PDF, 109,33 kB) podrobnejšie informácie 352,03 € 15.10.2020
1018/2019/OF Asseco Solutions, a. s.
IČO: 00602311
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN (PDF, 110,85 kB) podrobnejšie informácie 19 041,74 € 03.10.2019
1018/2020/OD Miloš Malenký- Kúpna zmluva Krušinec - Malenký (PDF, 109,42 kB) podrobnejšie informácie 28,66 € 15.10.2020
1019/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej repoubliky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (ZSS AKTIG) (PDF, 95,04 kB) podrobnejšie informácie 4 970,00 € 04.10.2019
1019/2020/OD Ing. Jozef Malenky- Kúpna zmluva Krušinec - Malenky (PDF, 109,42 kB) podrobnejšie informácie 14,65 € 15.10.2020
102/2012/ODDSVP Správa a údržba ciest PSK
IČO: 37936859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy SÚC PSK Humenné (PDF, 52,81 kB) podrobnejšie informácie 1 627 854,40 € 09.02.2012
102/2013/OPR Slovenský červený kríž, Územný spolok Snina
IČO: 36152005
Zmluva 102/2013/OPR (PDF, 230,16 kB) podrobnejšie informácie 15 651,12 € 27.02.2013
102/2014 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Dodatok k zmluve o pripojení (PDF, 410,4 kB) podrobnejšie informácie 0,02 € 20.10.2014
102/2015 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF, 426,8 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 17.08.2015
102/2015/ORSZ INTEGRA, o.z. – Združenie pre duševné zdravie
IČO: 319 953 81
Zmluva č. 102/2015/ORSZ (PDF, 208,82 kB) podrobnejšie informácie 7 975,68 € 17.03.2015
102/2016/ODDSVPaSB Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
IČO: 377 812 35
Zmluva o zverení ďalšieho majetku (PDF, 48,8 kB) podrobnejšie informácie 779 151,36 € 08.02.2016
102/2017/ODSM Ing. Ľubomír Výbošťok, rodený Výbošťok- Zmluva o zriadení vecného bremena (PDF, 118,06 kB) podrobnejšie informácie 380,00 € 13.02.2017
102/2018/OT Slovakia Online s. r. o.
IČO: 31 402 445
Zmluva o poskytovaní informácií na rok 2018 (monitoring) (PDF, 151,85 kB) podrobnejšie informácie 3 538,00 € 28.02.2018
102/2019/DFaR ANIMA, n.o.
IČO: 45741760
Zmluva č. 102/2019/DFaR (PDF, 166,96 kB) podrobnejšie informácie 67 769,04 € 05.03.2019
102/2020/OS Bez bariér n.o.
IČO: 37887980
Zmluva č. 102/2020/OS (Bez bariér n.o.) (PDF, 295,44 kB) podrobnejšie informácie 44 932,63 € 04.03.2020
102/2021/DIR Obec Michajlov
IČO: 00323241
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (PDF, 59,24 kB) podrobnejšie informácie 15.02.2021
1020/2019/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00 681 156
Zmluva o poskytnutí dotácie (DSS sv. Jána z Boha) (PDF, 96,71 kB) podrobnejšie informácie 23 000,00 € 04.10.2019
Nájdených 9 243 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť