Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
103/2016/OK Slovak Medical Company, a. s.
IČO: 36 486 264
Zmluva o dielo č. 2/2016/ARR (Rekonštrukcia objektu PM PP) (PDF, 63,26 kB) podrobnejšie informácie 15 000,00 € 10.02.2016
103/2017/OOD Eurocluster, s.r.o.
IČO: 43853528
Zmluva o dielo 103/2017/OOD (PDF, 61,31 kB) podrobnejšie informácie 19 620,00 € 13.02.2017
103/2018/SO/IROP Obec Hervartov
IČO: 00322032
Zmluva o poskytnutí NFP (PDF, 1,4 MB) podrobnejšie informácie 66 946,20 € 27.02.2018
103/2019/DFaR MyMamy, o.z.
IČO: 37787683
Zmluva č. 103/2019/DFaR (PDF, 186,02 kB) podrobnejšie informácie 131 751,84 € 05.03.2019
103/2020/OS Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o., skratka: CVI Prešov, n.o., anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov
IČO: 45744700
Zmluva č. 103/2020/OS (Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o.) (PDF, 184,92 kB) podrobnejšie informácie 71 270,55 € 25.02.2020
103/2021/DIR Obec Stakčín
IČO: 00323578
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (PDF, 59,19 kB) podrobnejšie informácie 15.02.2021
1030/2019/OM Xylo Machinery SK s.r.o.
IČO: 31 733 085
ZMLUVA o užívaní rozvodných sietí č. 1030/2019/OM (Xylo) (PDF, 65,68 kB) podrobnejšie informácie 510,00 € 08.10.2019
1030/2020/OS Výchova zdravej rodiny
IČO: 37795503
Zmluva č. 1030/2020/OS (Výchova zdravej rodiny) (PDF, 234,16 kB) podrobnejšie informácie 5 899,92 € 21.10.2020
1031/2019/OM Xylo Machinery SK, s.r.o.
IČO: 31733085
Zmluva o dodávke elektriny č. 1031/2019/OM (Xylo) (PDF, 44,79 kB) podrobnejšie informácie 04.10.2019
1032/2019/DSVPaKR Stredná odborná škola gastronómie a služieb
IČO: 17078482
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 123/2016/ODDSVPaSB uzatvorenej dňa 26.2.2016 (PDF, 31,9 kB) podrobnejšie informácie 22.10.2019
1033/2019/OD Rudolf Skokan- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 62,96 kB) podrobnejšie informácie 08.10.2019
1034/2019/DVO iNCH, s.r.o.
IČO: 36 784 745
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb č. 1034/2019/DVO (iNCH, s.r.o.) (PDF, 74,47 kB) podrobnejšie informácie 24 000,00 € 17.10.2019
1035/2019/DVO Tamus a. s.
IČO: 36 611 239
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb č. 1035/2019/DVO (Tamus a.s.) (PDF, 70,57 kB) podrobnejšie informácie 21 600,00 € 05.11.2019
1035/2020/OM LicEA s.r.o.
IČO: 50022571
Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu (PDF, 81,59 kB) podrobnejšie informácie 4 740,00 € 29.10.2020
1036/2019/OM Ing. Antónia Lichmanová
IČO: 41 086 830
Zmluva o dielo na zhotovenie energetického certifikátu č. 1036/2019/OM (SOŠ Humenné) (PDF, 63,38 kB) podrobnejšie informácie 4 200,00 € 10.10.2019
1036/2020/OF AUTOCONT s.r.o
IČO: 36396222
Zmluva č. 1036/2020/OF (PDF, 140,98 kB) podrobnejšie informácie 25 344,00 € 26.10.2020
1037/2019/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37 936 859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 1037/2019/OM (Gánovce) (PDF, 46,2 kB) podrobnejšie informácie 685,49 € 29.10.2019
1037/2020/IKT AUTOCONT s.r.o.
IČO: 36396222
Kúpna zmluva č. Z202026215_Z (NB s príslušenstvom,softvér) (PDF, 147,84 kB) podrobnejšie informácie 70 000,00 € 26.10.2020
1038/2019/OM AZOR KAPPA, s. r. o.
IČO: 46 139 982
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1038/2019/OM (Azor Kappa) (PDF, 48,45 kB) podrobnejšie informácie 10.10.2019
1039/2019/OM Slovenská republika - Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
IČO: 30416094
Delimitačný protokol č. 1039/2019/OM (k.ú. Solivar) (PDF, 89,55 kB) podrobnejšie informácie 102 204,32 € 09.09.2020
104/2012/ODDSVP Stredná odborná škola Lipany
IČO: 00159476
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy SOŠ Lipany (PDF, 51,62 kB) podrobnejšie informácie 813 485,36 € 09.02.2012
104/2013/OPR RELEVANT n.o.
IČO: 37 887 483
Zmluva 104/2013/OPR (PDF, 211,74 kB) podrobnejšie informácie 7 210,44 € 27.02.2013
104/2014 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Dodatok k zmluve o pripojení (PDF, 415,79 kB) podrobnejšie informácie 0,02 € 20.10.2014
104/2014/OPR Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
IČO: 00587141
Zmluva č. 104/2014/OPR (PDF, 239,6 kB) podrobnejšie informácie 121 033,80 € 10.03.2014
104/2015/ORSZ Kľúč, n.o.
IČO: 36 077 658
Zmluva č. 104/2015/ORSZ (PDF, 185,53 kB) podrobnejšie informácie 2 475,00 € 10.03.2015
Nájdených 9 243 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť