Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
746/2021/OD Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré
IČO: 31999875
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (PDF, 60,63 kB) podrobnejšie informácie 04.05.2021
742/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s. (PDF, 168,48 kB) podrobnejšie informácie 03.05.2021
31/2021/OM Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička
IČO: 31999522
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 31/2021/OM (PDF, 105,72 kB) podrobnejšie informácie 30.04.2021
Dodatok 6/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0214 (PDF, 508,14 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 65/2021 Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 00397563
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo - PDO 1008-2019-OD zo dňa 28.04.2021 (PDF, 149,15 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 67/2021 Váš Lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 697/2021/OZ (VKOC Váš lekár) (PDF, 317,22 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 68/2021 PRO SAN-MR
IČO: 52434231
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 698/2021/OZ (VKOC PRO SAN-MR) (PDF, 230,65 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 69/2021 EMED s.r.o.
IČO: 36571571
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci číslo z CRZ ÚPSK: 506/2021/OZ (VKOC EMED) (PDF, 212,27 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
729/2021/OM SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 729/2021/OM (PDF, 1,29 MB) podrobnejšie informácie 28.04.2021
730/2021/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov (k.ú. Lomnička par. č. KN C 432) (PDF, 201,9 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
722/2021/DRR Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17 070 775
Rámcová zmluva o zabezpečení praxe študentov Prešovskej univerzity v Prešove (PDF, 213,14 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
53/2021 Združenie turizmu Levoča
IČO: 36157228
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/III/A/0258 (PDF, 506,28 kB) podrobnejšie informácie 22.04.2021
Dodatok 54/2021 KEN–EX, spol. s r.o.
IČO: 36 454 672
Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 03.03.2017 (PDF, 83,63 kB) podrobnejšie informácie 19.04.2021
715/2021/OZ IMUNOAMB s.r.o.
IČO: 46932607
Zmluva o spolupráci VKOC (IMUNOAMB s.r.o.) (PDF, 150,92 kB) podrobnejšie informácie 15.04.2021
711/2021/OZ UNIZDRAV Prešov, s. r. o.
IČO: 36515388
Darovacia zmluva (pulzný oxymeter 675 ks) (PDF, 227,06 kB) podrobnejšie informácie 13.04.2021
712/2021/OZ SLOBYTERM, spol. s r.o.
IČO: 31719104
Zmluva č. 13/2021 o nájme nebytových priestorov („Športová hala, Stará Ľubovňa) (PDF, 249,45 kB) podrobnejšie informácie 13.04.2021
Dodatok 15/2021 Ján Stach- Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve a Zmluve o zverení majetku do správy č. 15/2021 (PDF, 275,54 kB) podrobnejšie informácie 12.04.2021
707/2021/OZ Ľubovnianska nemocnica, n. o.
IČO: 37886851
Zmluva o spolupráci VKOC (Stará Ľubovňa) (PDF, 268,72 kB) podrobnejšie informácie 12.04.2021
Dodatok č. 43/2021 INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36 501 476
Dodatok č. 43 k Mandátnej zmluve č. 966/2019/OM (PDF, 90,32 kB) podrobnejšie informácie 09.04.2021
Dodatok 44/2021 ENVIROS, s.r.o.
IČO: 50030485
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 521/2021/OM (PDF, 46,53 kB) podrobnejšie informácie 31.03.2021
697/2021/OZ Váš lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Zmluva o spolupráci - VKOC (Váš Lekár, s.r.o.) (PDF, 132,39 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2021
698/2021/OZ PRO SAN-MR s.r.o.
IČO: 52434231
Zmluva o spolupráci - VKOC (PRO SAN-MR s.r.o.) (PDF, 132,54 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2021
1076/2020/OM TATRAMAT, akciová spoločnosť
IČO: 0015242
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 1076/2020/OM (Poprad, Matejovce - vodovodná prípojka, kanalizácia) (PDF, 106 kB) podrobnejšie informácie 30.03.2021
689/2021/DIR Obec Lomnička
IČO: 00330027
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Spiš“ (PDF, 58,96 kB) podrobnejšie informácie 29.03.2021
690/2021/DIR Obec Nová Lesná
IČO: 00326445
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Spiš“ (PDF, 58,76 kB) podrobnejšie informácie 29.03.2021
Nájdených 9 243 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť