Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
509/2021/OZ Gromed, s.r.o.
IČO: 46524550
Zmluva o spolupráci (Gromed, s.r.o.) (PDF, 149,79 kB) podrobnejšie informácie 26.02.2021
508/2021/OZ MUZMED s.r.o.
IČO: 48239496
Zmluva o spolupráci (MUZMED s.r.o.) (PDF, 162,5 kB) podrobnejšie informácie 26.02.2021
Dodatok 22/2021 AIP projekt s.r.o.
IČO: 50 172 441
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1055/2020/OM (PDF, 61,88 kB) podrobnejšie informácie 25.02.2021
501/2021/OD Amberg Engineering Slovakia, s.r.o
IČO: 35860073
Zmluva o dielo-Obchvat obce Starý Smokovec (PDF, 164,01 kB) podrobnejšie informácie 78 840,00 € 25.02.2021
481/2021/OD KAMIOR s. r. o.
IČO: 44 857 209
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - KAMIOR (PDF, 100,33 kB) podrobnejšie informácie 25.02.2021
267/2021/OS Gréckokatolícka charita Prešov
IČO: 35514388
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 277,31 kB) podrobnejšie informácie 439 059,32 € 24.02.2021
266/2021/OS Gréckokatolícka charita Prešov
IČO: 35514388
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 278,82 kB) podrobnejšie informácie 98 430,61 € 24.02.2021
268/2021/OS Spišská katolícka charita
IČO: 355 14 221
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 296,51 kB) podrobnejšie informácie 100 287,68 € 24.02.2021
269/2021/OS Spišská katolícka charita
IČO: 355 14 221
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 261,21 kB) podrobnejšie informácie 27 589,00 € 24.02.2021
270/2021/OS Arcidiecézna charita Košice
IČO: 35514027
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 325,4 kB) podrobnejšie informácie 293 231,05 € 24.02.2021
271/2021/OS Arcidiecézna charita Košice
IČO: 35514027
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 292,03 kB) podrobnejšie informácie 87 035,72 € 24.02.2021
272/2021/OS Inštitút Krista Veľkňaza
IČO: 17066123
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 292,63 kB) podrobnejšie informácie 114 179,10 € 24.02.2021
273/2021/OS Inštitút Krista Veľkňaza
IČO: 17066123
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 264,17 kB) podrobnejšie informácie 395 416,58 € 24.02.2021
331/2021/OS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
IČO: 00683876
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 262,61 kB) podrobnejšie informácie 109 004,90 € 24.02.2021
335/2021/OS Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o., skratka: CVI Prešov, n. o., anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov
IČO: 45744700
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 260,8 kB) podrobnejšie informácie 75 266,22 € 24.02.2021
325/2021/OS Krajské centrum ANEPS Prešov
IČO: 423 457 31
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 242,64 kB) podrobnejšie informácie 34 200,00 € 24.02.2021
274/2021/OS Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.
IČO: 36167517
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 279,06 kB) podrobnejšie informácie 210 980,26 € 24.02.2021
275/2021/OS Gabriela n. o.
IČO: 37886983
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 279,38 kB) podrobnejšie informácie 155 455,06 € 24.02.2021
276/2021/OS Gabriela n. o.
IČO: 37886983
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 249,49 kB) podrobnejšie informácie 55 191,91 € 24.02.2021
277/2021/OS ŽIVOT, n. o.
IČO: 37886941
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 278,25 kB) podrobnejšie informácie 170 372,64 € 24.02.2021
279/2021/OS Ošetrovateľské centrum
IČO: 42031478
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 276,92 kB) podrobnejšie informácie 43 803,10 € 24.02.2021
280/2021/OS Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o.
IČO: 45737983
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 251,33 kB) podrobnejšie informácie 83 225,89 € 24.02.2021
281/2021/OS SENIORPARK n. o.
IČO: 42092230
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 293,5 kB) podrobnejšie informácie 129 081,31 € 24.02.2021
283/2021/OS AMOS n. o.
IČO: 37887998
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 267,86 kB) podrobnejšie informácie 87 606,20 € 24.02.2021
284/2021/OS Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o.
IČO: 45743118
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 294,59 kB) podrobnejšie informácie 262 818,60 € 24.02.2021
Nájdených 8 871 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť