Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
748/2021/OE Unicorn Systems SK s. r. o.
IČO: 35 771 917
Dohoda o spolupráci č. 748/2021/OE (PSK, Unicorn Systems SK s. r. o. ) (PDF, 100,89 kB) podrobnejšie informácie 05.05.2021
745/2021/OD Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka
IČO: 36164992
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Farnosť Topoľovka (PDF, 1,96 MB) podrobnejšie informácie 05.05.2021
637/2021/OM Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36599361
Zmluva o pripojení č. 637/2021/OM (Východoslovenská distribučná, a.s.) (PDF, 1,66 MB) podrobnejšie informácie 04.05.2021
26/2019/DSVP Union poisťovňa, a.s.
IČO: 31322051
Dodatok č.70/2021 k Poistnej zmluve 26/2019/DSVP (PDF, 244,06 kB) podrobnejšie informácie 173,95 € 04.05.2021
746/2021/OD Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišské Bystré
IČO: 31999875
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (PDF, 60,63 kB) podrobnejšie informácie 04.05.2021
743/2021/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 743/2021/OM (Stakčín) (PDF, 192,25 kB) podrobnejšie informácie 1 827,00 € 03.05.2021
744/2021/OM Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
IČO: 00 492 531
Zmluva o dlhodobom nájme pozemku č. 744/2021/OM (LPM Ulič) (PDF, 186,67 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 03.05.2021
716/2021/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Zmluva o zverení majetku do správy - k.ú. Petrovany (PDF, 719,99 kB) podrobnejšie informácie 3 580,18 € 03.05.2021
742/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s. (PDF, 168,48 kB) podrobnejšie informácie 03.05.2021
31/2021/OM Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lomnička
IČO: 31999522
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 31/2021/OM (PDF, 105,72 kB) podrobnejšie informácie 30.04.2021
552/2021/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy (katastrálne územie Chmeľová) (PDF, 266,61 kB) podrobnejšie informácie 728,26 € 30.04.2021
737/2021/OM Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Zmluva o dielo č. 737/2021/OM (Solivar-KP) (PDF, 166,17 kB) podrobnejšie informácie 100,00 € 30.04.2021
738/2021/OM Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36570460
Zmluva o dielo č. 738/2021/OM (Solivar-VP) (PDF, 144,43 kB) podrobnejšie informácie 250,00 € 30.04.2021
Dodatok 6/2021 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EK/KAR/1/III/B/0214 (PDF, 508,14 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 65/2021 Žilinská univerzita v Žiline
IČO: 00397563
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo - PDO 1008-2019-OD zo dňa 28.04.2021 (PDF, 149,15 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
86/2021/OM Mesto Vysoké Tatry
IČO: 00326585
Kúpna zmluva a Zmluva o zverení č. 86/2021/OM (Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica) (PDF, 129,2 kB) podrobnejšie informácie 24 862,52 € 29.04.2021
Dodatok 67/2021 Váš Lekár, s.r.o.
IČO: 45263230
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 697/2021/OZ (VKOC Váš lekár) (PDF, 317,22 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 68/2021 PRO SAN-MR
IČO: 52434231
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 698/2021/OZ (VKOC PRO SAN-MR) (PDF, 230,65 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
Dodatok 69/2021 EMED s.r.o.
IČO: 36571571
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci číslo z CRZ ÚPSK: 506/2021/OZ (VKOC EMED) (PDF, 212,27 kB) podrobnejšie informácie 29.04.2021
729/2021/OM SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO: 36022047
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 729/2021/OM (PDF, 1,29 MB) podrobnejšie informácie 28.04.2021
632/2021/OPR Slovenský Červený kríž Územný spolok Svidník
IČO: 00416266
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt (Interreg, SČK Svidník) (PDF, 1,12 MB) podrobnejšie informácie 30 873,00 € 28.04.2021
730/2021/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov (k.ú. Lomnička par. č. KN C 432) (PDF, 201,9 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
722/2021/DRR Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17 070 775
Rámcová zmluva o zabezpečení praxe študentov Prešovskej univerzity v Prešove (PDF, 213,14 kB) podrobnejšie informácie 27.04.2021
687/2021/OS Výchova zdravej rodiny
IČO: 37795503
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (PDF, 261,96 kB) podrobnejšie informácie 37 626,70 € 26.04.2021
73/2021/OM ORAGRO – V, s.r.o
IČO: 31 734 766
Kúpna Zmluva č. 73/2021/OM (Oragro-V) (PDF, 161,98 kB) podrobnejšie informácie 201 916,84 € 23.04.2021
Nájdených 9 142 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť