Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1124/2019/DPR

Číslo v CRZ*:

1124/2019/DPR

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva č. 1124/2019/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Ďalšie špecifiká sú uvedené v Čl. I tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 155/2020

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842, MUDr. Boris Hanuščák, primátor

Hodnota zmluvy:

27 474,48 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

13.12.2019

Platnosť zmluvy:

13.12.2019 -

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Účinnosť zmluvy:

20.12.2019

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva č. 1124/2019/DPR poskytnutie dotácie (Mesto Bardejov) (PDF, 106,84 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť