Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1157/2019/OM

Číslo v CRZ*:

1157/2019/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

Predmet:

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo - Informačný systém na pasportizáciu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Pasportizačný systém“ alebo „dielo“), ktorého podrobná špecifikácia a rozsah sú definované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a sú zhodné so špecifikáciou uvedenou vo výzve Objednávateľa zo dňa 6.11.2019 a záväzok Objednávateľa zaplatiť za vykonanie diela cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.(Ďalšie špecifikácie sú uvedené v čl. 2 tejto zmluvy)

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 13/2020
Dodatok 159/2020

Zmluvná strana :

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK

Zmluvná strana :

dodávateľ: T- MAPY Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43995187, Ing. Jiří Bradáč, Ing. Milan Novotný - konatelia

Hodnota zmluvy:

79 704,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

12.02.2020

Platnosť zmluvy:

12.02.2020 -

Dátum zverejnenia:

13.02.2020

Účinnosť zmluvy:

14.02.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť