Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 870/2020/DPR

Číslo v CRZ*:

870/2020/DPR

Číslo zmluvy:

OPĽZ/125/2020

Názov:

Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Ďalšie špecifiká uvedené v čl.2 tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 64/2021

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

poskytovateľ v zastúpení: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00164381, Mgr. Branislav Gröhling, minister

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00681156, Bc. Milan Krajniak, minister

Hodnota zmluvy:

4 957 766,50 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

28.07.2020

Platnosť zmluvy:

28.07.2020 -

Dátum zverejnenia:

06.08.2020

Účinnosť zmluvy:

01.08.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Prvé zverejnenie v CRZ dňa 31.07.2020.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť