Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 874/2020/OM

Číslo v CRZ*:

874/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie

Predmet:

Predmetom zmluvy je vyhotovenie Diela a vykonanie inžinierskych činností k zákazke “Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť v rozsahu pre získanie územného rozhodnutia pre realizáciu investičnej akcie pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku".

Dodatok ku zmluve:

165/2020/OM

Zmluvná strana :

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: TATRA ATELIÉR, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad, IČO: 50759612, Ing. Ivan Bagin, konateľ, Ing. Cyprián Gura, konateľ

Hodnota zmluvy:

53 760,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

29.09.2020

Platnosť zmluvy:

29.09.2020 - 28.11.2020

Dátum zverejnenia:

29.09.2020

Účinnosť zmluvy:

30.09.2020

Stav dokumentu :

archívna

Prílohy:

Zmluva o dielo a licenčná zmluva-Tatra Ateliér (PDF, 152,95 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť