Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1134/2020/OS

-

Číslo v CRZ*:

1134/2020/OS

Číslo zmluvy:

8106/2020-M_ORF

Názov:

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 169/3/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa za účelom podpory aktivít a činností podľa § 3 zákona o dotáciách, ktorých realizáciu zabezpečí prijímateľ dotácie a sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Zmluvný rozpočet (ďalej aj „zmluvný rozpočet“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, IČO: 00681156, Ing. Karol Zimmer, generálny tajomník služobného úradu

Hodnota zmluvy:

3 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

09.12.2020

Platnosť zmluvy:

09.12.2020 - 30.04.2021

Dátum zverejnenia:

29.12.2020

Účinnosť zmluvy:

11.12.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Príloha je súčasťou zverejnenej zmluvy. Prvé zverejnenie: MPSVR SR v CRZ dňa 10.12.2020 https://www.crz.gov.sk/zmluva/5266046/

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť