Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1087/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

1087/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o zverení ďalšieho majetku ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy

Predmet:

Nehnuteľný majetok uvedený v „Protokole č. 00522/2020–OV–0250044/20-00“, nachádzajúci sa v katastrálnom území Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, okres Prešov v zmysle čl. II Zmluvy o celkovej výmere 16213 m2, ďalšie špecifiká podľa článku II zmluvy.

Zmluvná strana :

odovzdávajúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

preberajúci: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK

Hodnota zmluvy:

1 492,35 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

30.12.2020

Platnosť zmluvy:

30.12.2020 -

Dátum zverejnenia:

31.12.2020

Účinnosť zmluvy:

01.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy (k.ú. Veľký Šariš) (PDF, 324,45 kB)

Poznámka:

Zmluva na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť