Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 165/2020/OM

Číslo v CRZ*:

165/2020/OM

Číslo dodatku:

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve

Predmet dodatku:

Zmena termínu dodania diela - Zmena a doplnenie zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy číslo 874/2020/OM zo dňa 29.09.2020v súlade s článkom 13.4. zmluvy o dielo. Tento dodatok slúži ako dohoda medzi objednávateľom a zhotoviteľom o časovom plnení zmluvy. Z dôvodu epidemiologickej situácie zapríčinenou ochorením COVID 19 nastali neprimerane dlhé lehoty na vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré spôsobili prieťahy pri tvorbe projektovej dokumentácie ako aj pri komunikácií s dotknutými úradmi. Ďalšie špecifikácie v čl. II. tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

874/2020/OM

Zmluvná strana :

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: TATRA ATELIÉR, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 45/78, 058 01 Poprad, IČO: 50759612, Ing. Ivan Bagin, konateľ, Ing. Cyprián Gura, konateľ

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

28.12.2020

Platnosť dodatku:

28.12.2020 -

Zverejnenie dodatku:

31.12.2020

Účinnosť dodatku:

01.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 874/2020/OM (PDF, 49,76 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť