Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 155/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok 155/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č.1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1124/2019/DPR

Predmet dodatku:

Čl. I „Predmet a účel zmluvy“ bod 3 sa ruší a plne nahrádza novým znením - Základné informácie o poskytnutej dotácii - Program 2 - Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF. Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. I tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

1124/2019/DPR

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842, MUDr. Boris Hanuščák, primátor

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

22.12.2020

Platnosť dodatku:

22.12.2020 -

Zverejnenie dodatku:

07.01.2021

Účinnosť dodatku:

08.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok 155/2020 (Mesto Bardejov - Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov) (PDF, 77,98 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť