Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 04/2021/OD

-

Číslo v CRZ*:

04/2021/OD

Číslo zmluvy:

97-1130PP/2020

Názov:

Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet:

Kanalizačné potrubie, vybudovaného v rámci realizácie stavby „D1 Jablonov - Studenec“, stavebný objekt „SO 501- 00 kanalizácia diaľnice, k. ú. Jablonov“, v telese pozemnej komunikácie III/3210, nachádzajúceho sa na Dotknutej nehnuteľnosti. Bližšie špecifiká v čl. I predmetnej zmluvy.

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001, Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva, Ing. Juraj Tlapa – predseda predstavenstva

Zmluvná strana :

predávajúci: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

167,60 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

20.11.2020

Platnosť zmluvy:

20.11.2020 -

Dátum zverejnenia:

12.01.2021

Účinnosť zmluvy:

05.12.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Prvé zverejnenie na SÚC PSK dňa 04.12.2020

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť