Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 8/2021/DSVPaKR

-

Číslo v CRZ*:

8/2021/DSVPaKR

Číslo zmluvy:

1131247

Názov:

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131247

Predmet:

Záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny, t.j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny. ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. III tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

odberateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 378 704 75, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

predávajúci: Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, IČO: 46 113 177, Mgr. Dušan Vlnka - na základe uvedenej plnej moci

Hodnota zmluvy:

61 332,76 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

08.12.2020

Platnosť zmluvy:

08.12.2020 - 30.12.2022

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Účinnosť zmluvy:

14.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131247 (PDF, 2,48 MB)

Poznámka:

príloha je súčasťou zverejnenej zmluvy

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť