Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 973/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

973/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Kúpna zmluva

Predmet:

Pozemok a stavba zapísaná na LV 6379 k.ú. Prešov

Zmluvná strana :

predávajúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

kupujúci: PO Development, a.s., Levočská 11, 080 01 Prešov, IČO: 52961818, Martin Rejžek, predseda predstavenstva

Zmluvná strana :

správca: Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov, IČO: 37781308, Mgr. et Mgr. Iveta Hurná, riaditeľka

Hodnota zmluvy:

171 100,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

12.01.2021

Platnosť zmluvy:

12.01.2021 -

Dátum zverejnenia:

13.01.2021

Účinnosť zmluvy:

14.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Kúpna zmluva č. 973/2020/OM (nehnuteľný majetok LV 6379 k.ú. Prešov) (PDF, 109,53 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť