Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 09/2021/OD

-

Číslo v CRZ*:

09/2021/OD

Číslo zmluvy:

99-1130HE/2020

Názov:

Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet:

Zriadenie vecných bremien na IBV Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“ (ďalej len „Stavba“), v rámci ktorej sú vybudované stavebné objekty na časti Dotknutej nehnuteľnosti, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie - I/ Stavebný objekt: „0102 Zásobovanie pitnou vodou DN 100“, II/ Stavebný objekt: „0103 Splašková kanalizácia DN 300“, III/ Stavebný objekt: „0105 Káblové rozvody NN“, IV/ Stavebný objekt: „0107 Verejné osvetlenie“, V/ Stavebný objekt: „0108 STL plynovod“. Ďalšie špecifiká v čl.1 predmetnej zmluvy

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: SV Reality, s.r.o., Ptičie 187, 067 41 Ptičie, IČO: 46 939 261, Viera Hudáková - konateľka, Ing. Stanislav Hudák - konateľ

Zmluvná strana :

predávajúci: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

2 290,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

16.12.2020

Platnosť zmluvy:

16.12.2020 -

Dátum zverejnenia:

14.01.2021

Účinnosť zmluvy:

18.12.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Prvé zverejnenie na SÚC PSK dňa 17.12.2020

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť