Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 10/2021/OD

-

Číslo v CRZ*:

10/2021/OD

Číslo zmluvy:

104-1130PP/2020

Názov:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Predmet:

Uzatvorenie ostrej zmluvy na Cyklistický chodník Spišská Teplica - Poprad“ (ďalej len „Stavba“), v rámci ktorej bude vybudovaný stavebný objekt: „SO 03 – Osvetlenie chodníka“ (ďalej len „Stavebný objekt“) na častiach Dotknutých nehnuteľností, podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Ďalšie špecifiká v čl. I predmetnej zmluvy.

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 00326534, Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce

Zmluvná strana :

predávajúci: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

18.12.2020

Platnosť zmluvy:

18.12.2020 -

Dátum zverejnenia:

14.01.2021

Účinnosť zmluvy:

07.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Prvé zverejnenie na SÚC PSK dňa 06.01.2021.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť