Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 159/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok 159/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č. 2

Názov dodatku:

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1157/2019/OM

Predmet dodatku:

dohoda Zmluvných strán o zmene Zmluvy v nasledujúcom rozsahu: 1.1 Článok I. – Zmluvné strany V zozname príloh na konci Zmluvy sa Príloha č. 3 – Harmonogram, nahrádza novou Prílohou č.3 – Harmonogram

Viazanosť k zmluve:

1157/2019/OM

Zmluvná strana :

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

dodávateľ: T- MAPY Slovensko, s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43995187, Ing. Jiří Bradáč, Ing. Milan Novotný - konatelia

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

04.01.2021

Platnosť dodatku:

04.01.2021 -

Zverejnenie dodatku:

14.01.2021

Účinnosť dodatku:

15.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. 1157/2019/OM (T-mapy) (PDF, 96,33 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť