Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 1/2021

Číslo v CRZ*:

Dodatok 1/2021

Číslo dodatku:

Dodatok č.1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 955/2019/ORR

Predmet dodatku:

Zrušenie bodu 3 Čl. I „Predmet a účel zmluvy“, ktoré sa plne nahrádza novým znením - Základné informácie o poskytnutej dotácii - Program 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Tréningová zimná športová hala, šatne a kryté športovisko. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. I tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

955/2019/ORR

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

prijímateľ: Hokejová akadémia Slávia Prešov, Pavla Horova 33, 080 01 Prešov, IČO: 50601024, Mgr. Ján Kentoš, predseda

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

30.10.2020

Platnosť dodatku:

30.10.2020 -

Zverejnenie dodatku:

19.01.2021

Účinnosť dodatku:

20.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 955/2019/ORR (Tréningová zimná športová hala, šatne a kryté športovisko) (PDF, 77,01 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť