Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 5/2021

Číslo v CRZ*:

Dodatok 5/2021

Číslo dodatku:

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1072/2020/OM

Predmet dodatku:

Zmena termínu dodania diela. Ďalšie špecifiká v čl. 3 tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

1072/2020/OM

Zmluvná strana :

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: Slovak Medical Company, a. s., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 36486264, Ing. arch. Jozef Kužma, predseda predstavenstva

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

21.12.2020

Platnosť dodatku:

21.12.2020 -

Zverejnenie dodatku:

19.01.2021

Účinnosť dodatku:

20.01.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1072/2020/OM (PDF, 46,17 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť