Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 980/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

980/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet:

Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti popísanej v Čl. I. bod. 1.1. písm.a) v prospech oprávnenej nehnuteľnosti popísanej v Čl. I. bod 1.1 písm. b). Ľubovnianske múzeum - Hrad v Starej Ľubovni je investorom stavby šachta na zvod dažďovej vody, stavby „Rekonštrukcia hradu Ľubovňa – obnova objektu paláca Ľubomírskych“ – stavebné úpravy. (parcela CKN 4217/2). Ďalšie špecifiká v Čl.I tejto zmluvy

Zmluvná strana :

oprávnený z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

povinný z vecného bremena: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica, IČO: 36038351, Ing. Tomáš Čuka, poverený generálny riaditeľ

Zmluvná strana :

predávajúci: Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37781235, PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea

Hodnota zmluvy:

220,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

17.02.2021

Platnosť zmluvy:

17.02.2021 -

Dátum zverejnenia:

19.02.2021

Účinnosť zmluvy:

20.02.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o zriadení vecného bremena (Hrad Ľubovňa) (PDF, 117,3 kB)

Poznámka:

doba neurčitá

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť