Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 465/2021/DIR

-

Číslo v CRZ*:

465/2021/DIR

Číslo zmluvy:

Z20211198_Z

Názov:

Kúpna zmluva č. Z20211198_Z

Predmet:

Zabezpečenie propagačných materiálov 1/2020. Kľúčové slová: Pero, poznámkový blok, USB Kľúč, Power Bank, Externý pevný disk, taška, dáždnik, kovová butylka, termoska, džbán, pohár, vizitka, poznámkový trhací blok, zápisník, reklamná tabuľa, Roll-up, reklamný stojan Áčko. 22462000-6 - Propagačný materiál; 39294100-0 - Informačné a propagačné výrobky; 79342200-5 - Propagačné služby; 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby; 79340000-9 - Reklamné a marketingové služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu). Ďalšie špecifiká v čl. II. tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

kupujúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

predávajúci: Hauerland, spol. s r.o.,, Matúšová 56, 811 04 Bratislava, IČO: 35777885, konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Hodnota zmluvy:

5 999,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

04.02.2021

Platnosť zmluvy:

04.02.2021 - 15.06.2023

Dátum zverejnenia:

22.02.2021

Účinnosť zmluvy:

05.02.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

EKS, Prvé zverejnenie v CRZ dňa 4.2.2021

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť