Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 462/2021/OD

-

Číslo v CRZ*:

462/2021/OD

Číslo zmluvy:

IROP-Z-302011AGL7-11-44

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet:

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné Kód projektu v ITMS2014+: 302011AGL7 Miesto realizácie projektu: Okres Humenné, Obec Hudcovce, Obec Topoľovka. Bližšie špecifikácie v čl. II predmetnej zmluvy.

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 33, IČO: 50349287, Ing. Albert Németh, na základe plnomocenstva

Hodnota zmluvy:

1 819 687,98 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

14.10.2020

Platnosť zmluvy:

14.10.2020 - 31.12.2028

Dátum zverejnenia:

19.02.2021

Účinnosť zmluvy:

26.11.2020

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Prvé zverejnenie MIRRaI SR na gov.crz.sk dňa 25.11.2020

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť