Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 264/2021/OPR

-

Číslo v CRZ*:

264/2021/OPR

Číslo zmluvy:

INT/ET/PO/3/IV/A/0280

Názov:

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/3/IV/A/0280

Predmet:

Stanovenie podmienok, za ktorých PSK poskytuje finančný príspevok z EFRR a finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na realizáciu mikroprojektu a mikroprijímateľ realizuje mikroprojekt, v súlade so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku a rozhodnutím Výboru pre mikroprojekty. Ďalšie špecifiká sú uvedené v § 2 tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

strana: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

strana: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, IČO: 36038351, Ing. Martin Vanous - vedúci OZ Prešov

Hodnota zmluvy:

25 089,54 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.02.2021

Platnosť zmluvy:

24.02.2021 - 31.12.2026

Dátum zverejnenia:

03.03.2021

Účinnosť zmluvy:

04.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť