Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 163/2021/OM

-

Číslo v CRZ*:

163/2021/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy

Predmet:

Zverenie hnuteľného majetku vo vlastníctve PSK do správy správcu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce). Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. II. tejto Zmluvy.

Zmluvná strana :

odovzdávajúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

preberajúci: SOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce, IČO: 37942506, Mgr. Jarmila Savčáková, riaditeľka

Hodnota zmluvy:

45 200,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

01.03.2021

Platnosť zmluvy:

01.03.2021 -

Dátum zverejnenia:

04.03.2021

Účinnosť zmluvy:

05.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy č. 163/2021/OM (SOŠ A. Warhola, Medzilaborce) (PDF, 87,84 kB)

Poznámka:

doba neurčitá

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť