Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 14/2021

Číslo v CRZ*:

Dodatok 14/2021

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2021/OM

Predmet dodatku:

Doplnenie a upresnenia ustanovení zmluvy v časti upravujúcej úhradu a nakladanie s depozitom. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. II.

Viazanosť k zmluve:

1/2021/OM

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

nájomca: Slovstav, s.r.o., Medená 18, IČO: 46592814, konateľ Ladislav Zoričák, Ing. Jozef Slovík, prokurista spol.

Hodnota dodatku:

1 339,50 € s DPH

Podpísanie dodatku:

01.03.2021

Platnosť dodatku:

01.03.2021 - 30.09.2023

Zverejnenie dodatku:

04.03.2021

Účinnosť dodatku:

05.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 1/2021/OM (Slovstav) (PDF, 92,33 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť