Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 522/2021/OM

-

Číslo v CRZ*:

522/2021/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Dohoda o urovnaní

Predmet:

Finančné vysporiadanie medzi jej účastníkmi vyplývajúce zo skutočnosti, že Slovak Telekom po ukončení Podnájomnej zmluvy ďalej bez právneho titulu prevádzkuje v Priestoroch Domova mládeže Základňovú stanicu, pričom táto dohoda sa vzťahuje na všetky záväzky jej účastníkov súvisiace s užívaním Priestorov na prevádzkovanie Základňovej stanice zo strany Slovak Telekomu, od 06.09.2019 do 24.10.2020. Ďalšie špecifiká sú uvedené v čl. II.

Zmluvná strana :

strana: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

strana: Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, Mgr. Ľubica Poorová, špecialista technicko-administratívnej podpory II

Hodnota zmluvy:

3 635,55 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

03.03.2021

Platnosť zmluvy:

03.03.2021 -

Dátum zverejnenia:

04.03.2021

Účinnosť zmluvy:

05.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dohoda o urovnaní č. 522/2021/OM (Slovak Telekom) (PDF, 127,09 kB)

Poznámka:

doba neurčitá

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť