Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 559/2021/OD

-

Číslo v CRZ*:

559/2021/OD

Číslo zmluvy:

17-1130PO/2021

Názov:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

Predmet:

Záväzok zmluvných strán, že po splnení všetkých podmienok stanovených Zmluvou, uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena. Investor je stavebníkom stavby: „Šarišská Poruba – prepojenie vodovodov“, v rámci ktorej bude vybudované vodovodné potrubie Ďalšia špecifikácia v čl. I. tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, Mgr. Mária Jakubová

Zmluvná strana :

predávajúci: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, Ing. Marcel Horváth, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

24.02.2021

Platnosť zmluvy:

24.02.2021 -

Dátum zverejnenia:

10.03.2021

Účinnosť zmluvy:

02.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

Platnosť zmluvy do: doba neurčitá. Prvé zverejnenie SUC PSK na sucpsk.sk dňa 01.03.2021.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť