Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: Dodatok 150/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok 150/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č.INT/ET/PO/1/III/B/0267

Predmet dodatku:

Zmena obdobia realizácie mikroprojektu - .v § 6 ods. 1 a 2 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku sa vypúšťa pôvodný text a nahrádza sa novým textom. Ďalšie špecifiká v čl. 1 tohto dodatku.

Viazanosť k zmluve:

147/2020/DPR

Zmluvná strana :

strana: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

strana: Zväzok Euroregión Tatry, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ; Poľsko, IČO: 490510603, Michal Stawarski – riaditel’ kancelárie Zväzku Euroregión „Tatry“, Magdalena Batkiewicz – vykonávajúca povinnosti hlavnej účtovníčky

Zmluvná strana :

strana: Obec Nižná Polianka, Nižná Polianka 47, 086 36 Nižná Polianka, Slovenská republika, IČO: 00322423, Ján Cundra – starosta obce

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

26.02.2021

Platnosť dodatku:

26.02.2021 - 30.06.2026

Zverejnenie dodatku:

17.03.2021

Účinnosť dodatku:

18.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Poznámka:

strana 4: Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej so sídlom: Sękowa 13, Sękowa 38-307, Poľsko; zastúpená: Jacek Piróg – správca farnosti

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť