Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 621/2021/DIR

-

Číslo v CRZ*:

621/2021/DIR

Číslo zmluvy:

Názov:

Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Horný Zemplín“

Predmet:

Obec deklaruje záujem byť partnerom tohto memoranda, aktívne sa podieľať na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Horný Zemplín“ a poskytovať potrebnú súčinnosť všetkým zúčastneným partnerom. Bližšie informácie v čl. 2.

Zmluvná strana :

účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

účastník: Obec Ondavské Matiašovce, Ondavské Matiašovce 201, 094 01, IČO: 00332631, Bc. Martin Mika, starosta obce

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

15.02.2021

Platnosť zmluvy:

15.02.2021 -

Dátum zverejnenia:

18.03.2021

Účinnosť zmluvy:

19.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácii IÚS SPR „Horný Zemplín“ (PDF, 59,04 kB)

Poznámka:

doba neurčitá

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť